Dane osobowe podawane przez Państwa przy składaniu rezerwacji są chronione wg przepisów RODO obowiązujących w naszym obiekcie.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
  Dom Gościnny BAJA
  Adres Rusinowo 48C
  76-107 Jaroslawiec
  Barbara Gregorska
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – b@gregorski.com
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu korzystania z usług hotelowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez 5 lat
 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi/umowy